Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību

17. decembris, 2018

Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis aktuālu informāciju lauksaimniekiem par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību. Informācija gatavota, sniedzot atbildes uz konkrētiem lauksaimnieku jautājumiem.

1. Uzņēmumam 2018.pārskata gadā valsts un ES atbalsta maksājumi tiek izmaksāti, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta (LAD) aprēķinu, savukārt lēmums tiks pieņemts nākamajā – 2019.pārskata gadā. Proti, par 2018.gadā piešķirtajām un izmaksātajām summām lēmums tiks pieņemts 2019.pārskata gadā. Vai uzņēmumam ir tiesības piemērot atvieglojumu un samazināt nodokļa bāzi par valsts un ES atbalsta maksājumiem 2018.pārskata gadā?

Neatkarīgi no tā, ka attiecībā uz 2018.pārskata gada laikā izmaksātājām summām LAD lēmums nav pieņemts, nodokļa maksātājam saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 14.pantu ir tiesības 2018.pārskata gadā samazināt ar nodokli apliekamo bāzi par 2018.pārskata gadā izmaksātajām summām.

Savukārt, ja nodokļu maksātājs saņem avansa maksājumu vienā pārskata gadā, bet galīgo lēmumu saņem nākošajā pārskata gadā, nodokļu maksātājam ir tiesības piemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 14.pantā noteikto atvieglojumu pārskata gadā, kurā saņemts avansā izmaksātais valsts vai ES atbalsts, un par atlikušo summu – nākošajā pārskata gadā.

2. Atbilstoši LAD lēmumam ir apstiprināts uzņēmuma iesniegtais projekts par ilgtermiņa ieguldījuma objekta izveidi un apstiprinātas projekta īstenotāja tiesības saņemt atbalsta maksājumu. Uzņēmums projektu īsteno laika periodā no 2018.gada marta līdz 2019.gada 15.augustam. Projekta īstenošanu veic 3 posmos un attiecīgi uz katru posmu attiecināmo finansējumu piešķir pēc konkrētās projekta daļas īstenošanas. Tomēr LAD ir tiesības proporcionāli samazināt vai pieņemt lēmumu par atbalsta atmaksu. Tādējādi projekta īstenošanas gaitā var veidoties situācija, kurā sākotnēji lēmumā apstiprinātā atbalsta maksājuma summa var tikt samazināta vai arī uzņēmumam tā ir jāatmaksā.

Vai atbalsta maksājumu summas, par kuru nodokļa maksātājs 2018.pārskata gadā ir samazinājis ar nodokli apliekamo bāzi, samazinājuma (atmaksāšanas) gadījumā nodokļa maksātajam ir jāsniedz 2018.pārskata gada taksācijas perioda nodokļa deklarācijas precizējums, koriģējot deklarācijā iekļautās atbalsta maksājuma summas apmēru?

Jā. Gadījumā, ja LAD lemj par valsts vai ES atbalsta apmēra samazinājumu vai tā daļēju atmaksu, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par to taksācijas periodu, kurā tika piemērots uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums.

3. 2018.gada LAD pieņēma lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu par 2017.gada lietavās cietušām sējuma platībām. Vai šādā situācijā, kad lēmums ir pieņemts 2018.gadā, bet piešķirtais atbalsta maksājums attiecas uz 2017.pārskata gadu, nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt ar nodokli apliekamo bāzi 2018.pārskata gadā par lēmumā norādīto atbalsta maksājuma summu?

Vai atbalsta maksājumu summas, par kuru nodokļa maksātājs 2018.pārskata gadā ir samazinājis ar nodokli apliekamo bāzi, samazinājuma (atmaksāšanas) gadījumā nodokļa maksātajam ir jāsniedz 2018.pārskata gada taksācijas perioda nodokļa deklarācijas precizēju.

Kā sazināties ar Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem var uzzināt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties

Informāciju sagatavoja Valsts ieņēmumu dienests

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
Pirmdien: 8:30-18:00
O., T., C.: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-16:00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.