Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

06. februāris, 2020
Projekti un investīcijas

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2020.gada 5.marta līdz 30.jūnijam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.

 • Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Kopējais publiskais finansējums 8 miljoni eiro.
 • „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” ar mērķi palielināt akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķir karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Kopējais publiskais finansējums 14 miljoni eiro.
 • Pasākuma „Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Kopējais publiskais finansējums 200 000 eiro.
 • “Kontrole un izpilde” pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.
 • Pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” ir paredzēts palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas. Pasākuma pretendenti ir biedrības, kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 9 miljoni eiro.
 • Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks divos apkašpasākumos:
  - “Veselība un drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 219 495 eiro,
  - “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” tiek veicināta zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušana vai nevēlamās nozvejas apstrāde, kā arī zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 200 000  eiro.

No 2020.gada 30. janvāra līdz 30.jūnijam turpinās iesniegumu pieņemšana divos pasākumos:

 • „Inovācija”, kura ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Kopējais publiskais finansējumu 3,4 miljoni eiro.
 • „Tirdzniecības pasākumi” atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Kopējais publiskais finansējumu 1,5 miljoni eiro.

Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
P.-P.: 7.00-20.00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.