Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

28. jūlijs, 2020
Projekti un investīcijas

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2020.gada 28.augusta būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.

  • Pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" mērķis ir zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām, lai paaugstinātu izkrauto zvejas produktu kvalitāti, pastiprinātu kontroli un izsekojamību, palielinātu energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu zvejnieku drošību un darba apstākļus. Kopējais publiskais finansējums 1,03 miljoni eiro un pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 28.septembris.
  • „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” ar mērķi palielināt akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķir karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Kopējais publiskais finansējums 8 miljoni eiro un pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 30.novembris.
  • Pasākuma „Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Kopējais publiskais finansējums 200 000 eiro, pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 30.novembris.
  • “Kontrole un izpilde” pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 3,6 miljoni eiro, pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 30.novembris.
  • Pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” ir paredzēts palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas. Pasākuma pretendenti ir biedrības, kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro, pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 28.septembris.
  • „Inovācija”, kura ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Kopējais publiskais finansējumu 1,07 miljoni eiro, pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 30.novembris.
  • „Tirdzniecības pasākumi” atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Kopējais publiskais finansējumu 1,9 miljoni eiro, pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 30.novembris.

Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumu veidlapas ir pieejamas mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai sūtot uz lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālruņi uzziņām 67095000, 26178323).

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) ietvaros.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.