Dienesta darbība ārkārtējā situācijā

27. marts, 2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku atbalsta dienests ir veicis vairākas izmaiņas savā darbībā. Dienests savu darbu turpina un tas ir organizēts tā, lai visus plānotos atbalsta maksājumus klienti saņemtu savlaicīgi un klientiem būtu pieejami dienesta sniegtie pakalpojumi.

Pārtraukta klientu apkalpošanu klātienē un atcelti publiskie pasākumi

Lauku atbalsta dienests līdz šā gada 9.jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, kā arī atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus – seminārus, konsultācijas un konferences.

Ja klientiem nepieciešama klātienes palīdzība un jautājumus nevar atrisināt attālināti (t.sk. iesniegt platību maksājumu pieteikumus), tad jāzvana uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000. 

Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas pakalpojumus attālināti

Lai pakalpojumus padarītu pieejamākus, dienests paplašinājis iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar interneta bankas pieejām. Līdz šim Klientu reģistrācijas/Izmaiņas klientu datos veidlapas šādi iesniegt nevarēja. Instrukcija, kā iesniegt iestādei iesniegumu.

Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt attālināti. To var darīt, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 7.00-20.00 vai rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ja vajag palīdzību, piesakoties platību maksājumiem, LAD aicina zvanīt pa tālruni 67095000

Kopš 8.aprīļa aktīvi norit pieteikšanās platību maksājumiem. Lauku atbalsta dienests ir gandarīts par dienesta klientu aktivitāti un sapratni, iesniedzot pieteikumus ārkārtas situācijas laikā.

Gadījumos, ja lauksaimnieks pats nevar elektroniski aizpildīt Vienoto iesniegumu, kā arī Lauku atbalsta dienesta speciālisti nav zvanījuši, lai palīdzētu aizpildīt vienoto iesniegumu mutvārdos, aicinām lauksaimniekus zvanīt dienestam uz tālruni 67095000, lai vienotos, kā saņemt nepieciešamo palīdzību.

Aprīlī un maija sākumā dienesta darbinieki sazinājās ar lauksaimniekiem, kuriem bija nepieciešama palīdzība aizpildīt Vienoto iesniegumu iepriekšējā gadā, un tālruņa sarunas laikā klienta vietā aizpildīja to. Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos.

Tikai sarežģītos gadījumos, klientiem atbalsts tiek sniegts klātienē, ievērojot ļoti stingras drošības prasības.

Ārkārtas atbalsts lauksaimniecībā Covid-19 ietekmes dēļ

Valdība šā gada 14.aprīlī pieņēma lēmumu, ka no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks sniegts atbalsts 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem.

Pieejami vairāki atbalsta pasākumi:

  1. Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai atsevišķu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu.
  2. Vienreizējs atbalsts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par ārkārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos un skolās un kurus nebija iespējams šim mērķim izlietot.
  3. Atbalsts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču ražotājiem un primārajiem ražotājiem, kas nesaņem iepriekšminētos atbalstus.
  4. Atbalsts kredītprocentu dzēšanai / apdrošināšanas polišu daļējai segšanai.

Kādi ir nosacījumi, lai saņemtu ārkārtas atbalstu un kā tam pieteikties, informāciju var skatīt īpašā izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Covid-19”.  

LAD izvērtēs izmaiņas projektu īstenošanā

Lauku atbalsta dienests izvērtēs projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu, kā arī nepiemēros sankcijas par saistību neizpildi.

Ja dienesta klienti, izvērtējot situāciju, secina, ka nebūs iespējams sasniegt izvirzītos mērķus, veikt nepieciešamās iegādes vai īstenot citas aktivitātes, aicinām par to informēt dienestu, rakstot iesniegumu ar pamatojumu par radušos situāciju.

Iesniegumus dienests pieņem:

Katru gadījumu dienests izskatīs un izvērtēs individuāli, lai rastu labāko risinājumu mūsu klientiem.

Programmas “Piens un augļi skolai” darbības ārkārtējās situācijas laikā

Dienesta sadarbības partnerus – produktu piegādātājus programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību piegādāt augļus, dārzeņus un piena produktus izglītības iestādēm, kurās dežūrrežīmā uzturas bērni. Ikvienam objektīvi jānovērtē situācija, lai tiktu nodrošināti visi drošības pasākumi, nebūtu produktu zudumu, kā arī netiktu radītas nesamērīgas transportēšanas izmaksas nelielam produktu daudzumam.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām dienests sniegs informāciju par programmas īstenošanu un produktu piegādes pilnā apmērā atsākšanu.

Ja ir jautājumi par programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu ārkārtas situācijā, tos sūtiet uz e-pastu: skolas.auglis@lad.gov.lv vai skolas.piens@lad.gov.lv.

Kā dienests veic kontroles ārkārtējās situācijas laikā?

Lauku atbalsta dienestam ikdienas darbā, administrējot dažādus atbalsta pasākumus, ir nepieciešams veikt kontroles un pārbaudes klātienē dabā. Ārkārtējās situācijas laikā dienests tās veic, ievērojot visus drošības nosacījumus.

Informāciju dienesta darbinieki galvenokārt iegūst, izmantojot pieejamos tālizpētes materiālus, piemēram satelīta attēlus, informāciju dažādās datu bāzēs, klientu iesūtītos materiālus u.c. Šādi tiek izskatīti un apstiprināti daudzi lauku bloku precizēšanas pieprasījumi, sasniegtie rezultāti investīciju pasākumos.

Ir gadījumi, kuros dienests aicina klientus veikt paškontroli un nosūtīt dienestam fotogrāfijas, kas apliecina paveikto darbu vai parāda sakoptās platības.

Kontroles klātienē tiek veiktas tikai izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams iegūt informāciju no tālizpētes materiāliem. Kontroles notiek bez dienesta klientu klātbūtnes, pirms tam informējot klientus par kontroles norisi. Dienesta darbinieki neapmeklē telpas, klientiem netiek doti parakstīšanai dokumenti ne papīrā, ne elektroniski planšetēs, izsniegtas izdrukātas kartes vai citi priekšmeti. Dienesta darbinieki gan pirms kontroles, gan pēc tās lieto dezinfekcijas līdzekļus.

Ja tomēr klients pēc savas gribas ir ieradies novērot kontroli klātienē, tad tiek ievērota divu metru distance. Dienests aicina klientus būt atbildīgiem un nepiedalīties kontrolēs, lai rūpētos par savu un citu cilvēku veselību!

Ieteikumi mājdzīvnieku īpašniekiem COVID epidēmijas laikā

Lai gan šobrīd nav pietiekamu zinātnisko pētījumu, kas pierādītu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 pārnesi no mājdzīvnieka (suņa, kaķa) uz cilvēku un no cilvēka uz mājdzīvnieku, pasaulē tomēr ir reģistrēti daži gadījumi, kad šīs slimības ierosinātājs ir konstatēts arī mājdzīvniekiem - diviem suņiem un vienam kaķim, kuru saimnieki bijuši slimi ar COVID-19, kā arī zoodārza tīģerim, kura kopējs bijis COVID-19 pozitīvs.

Plašāka informācija.

 

 laikā

 

 

Tālrunis klientiem
67095000
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.
P.-P.: 7.00-20.00

Klientu apkalpošanas centri

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.