Vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti

Nr.p.k.

Vietējā rīcības grupa

Kārta

Iesniegts LAD

 

1.

Biedrība "Talsu rajona partnerība"

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 14.08.2017.-17.11.2017.

2.kārta 07.11.2016.-07.12.2016.

1.kārta 29.07.2016.-29.08.2016.

15.01.2018.

 

13.01.2017.

 

06.10.2016.

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

2.

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

3.kārta 20.10.2017.-21.11.2017.

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 01.02.2017.-31.12.2018.

2.kārta 15.07.2016.-15.08.2016.

1.kārta 13.05.2016.-13.06.2016.

27.12.2017.

 

27.10.2017.

 

20.09.2016.

15.07.2016.

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

3.

Biedrība “Partnerība Laukiem un jūrai”

5.kārta 21.07.2017.-21.08.2017.

4.kārta 25.04.2017.-25.05.2017.

3.kārta 13.02.2017.-13.03.2017.

2.kārta 02.05.2016.-02.06.2016.

1.kārta 01.04.2016.-02.05.2016.

14.09.2017.

 

29.06.2017.

21.04.2017.

 

07.07.2016.

 

08.06.2016.

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

4.

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

3.kārta 28.03.2017.-28.04.2017.

2.kārta 20.02.2017.-20.03.2017.

1.kārta 02.05.2016.-02.06.2016.

31.05.2017.

 

27.04.2017.

07.07.2016.

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

5.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"

3.kārta 03.03.2017.-03.04.2017.

2.kārta 27.12.2016.-27.01.2017.

1.kārta 11.04.2016.-11.05.2016.

16.05.2017.

 

15.03.2017.

17.06.2016.

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

6.

Biedrība "Jūrkante"

4.kārta 23.12.2016.-23.01.2017.

3.kārta 21.11.2016.-21.12.2016.

2.kārta 06.06.2016.-06.07.2016.

1.kārta 18.04.2016.-18.05.2016.

16.02.2017.

13.02.2017. (pēc pārvērtēšanas)

02.08.2016.

 

17.06.2016.

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti

Vērtēšanas rezultāti